MERİÇ TEKİNMERİÇ PEYZAJ TASARIM GRUBU

PROJE YÖNETİMİ

Meriç Tekinmeriç Peyzaj Tasarım Grubu; peyzaj projesi yönetim sistemi ile uygulama sırasında paranın ve zamanın en akılcı kullanımını sağlar. Hedefleri belirler, deneyimli kadrosu ile tüm tedarikçileri ve taşeronları istenen hedeflere ulaşacak şekilde yönetir.

 

Kullandığı gelişmiş proje yönetim sistemi ile, işin her aşamasını ve bütçe kullanımını niceliksel olarak bilgisayar ortamında takip eder. Uygulama alanındaki peyzaj mimarlarımız ise işin en yüksek kalitede gerçekleşmesini sağlar ve sisteme sürekli veri girişi yapar. Müşterilerimiz bu sayede her an işin gidişatı ile ilgili bilgi sahibi olurlar.

 

Proje yönetiminin amacı, zamanı, parayı, insan gücünü, makine ve teçhizatı en verimli şekilde kullanarak projeyi en uygun sürede, en uygun bütçe ile en kaliteli şekilde tamamlamaktır.

 

Günümüz teknolojisi içinde değişen; amaç değil, araçlar ve bu araçların metodolojisini kullanarak geliştirilen sistemlerdir.

 

Proje Yönetimini Başarılı Kılan Temel Nitelikler :

 

• Bilgi ( Konuya Hakimiyet )

• Tecrübe ( İşe Hakimiyet )

• Veriye Hakimiyet

 

AVANTAJLARI :

 

• Büyük denetim olanakları sağlar.

• Projenin kontrolü kolaylaşır.

• Çalışanların verimini artırır.

• İşlemlerde, kilit personele olan bağımlılığı ortadan kaldırır.

• İnsanlar görevlerini yapmak için daha az zaman harcar.

• Bilgiye hızlı ve doğru biçimde ulaşabilirsiniz.

• Yönetim kararlarının daha bilinçli ve doğru biçimde

  alınmasını sağlar.

• Organizasyonun çalışma masraflarını azaltır.

• Zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

• Projelerin rahatça izlenebilmelerini sağlar.

• Sorunların gözlenmesini ve çözülmesini sağlar.

• Masrafların geliştirilmiş kontrolünü sağlar.

• Değişimlere hızlı cevap verebilmeyi sağlar.

SÜREÇLERI:

 

• Fizibilite (Alana ait tüm verilerin toplanarak değerlendirilmesi)

• Proje (Avan Proje, Kesin Proje, Uygulama Projeleri, Detay Projeler)

• Hazırlık (Teklif alımı, Alt yüklenici belirleme )

• Planlama (Tüm kalemlerin iş programlarının oluşturulması )

• Yürütme (Oluşturulan programların koordinasyonu )

• Gerçekleşme ( Yapısal ve bitkisel aplikasyon )

• Ölçme – değerlendirme ( Faaliyet sonu % verilerinin toplanması )

• Sonuç-Tecrübe