MERİÇ TEKİNMERİÇ PEYZAJ TASARIM GRUBU

RESMi KURUMLAR

© 2020 by Meric Tekinmeric Landscape Design Group

ZAKHO KENT PARKI

Proje kapsamındaki tüm kullanım alanlarının, yoğun bir bitkilendirme ile proje çevresindeki olumsuz koşullardan ( kirlilik, gürültü vb..) izole edilmesi amaçlanmıştır. Bu projede amaç, Zaho kent merkezini diğer bölgelere bağlayan ana aks üzerinde, kent merkezi ile bütünlük oluşturan ve kent insanının rekreasyonel ihtiyaçlarını giderebileceği mekanların oluşturulmasıdır.